Водолазен курс PADI Rescue Diver

/Водолазен курс PADI Rescue Diver
Водолазен курс PADI Rescue Diver2018-11-11T17:07:20+00:00

Водолазен курс PADI RESCUE DIVER

Rescue DiverВодолаз спасител

Решавайки да продължите напред във своята квалификация, достигаме до това да бъдете до толкова подготвен и опитен водолаз за да можете да преценявате рискови ситуации да оказвате помощ на бедстващи водолази, като водолаз-спасител и адекватно да окажете първа помощ и да организирате транспорт на пострадалия.
Това е вашето ниво което е абсолютно необходимо за повишаване на квалификацията ви до професионалист  (Divemaster)