Пълнене водолазни бутилки

пълнене водолазни бутилки

Пълнене водолазни бутилки с професионален компресор с автоматично почистване на конденза и допълване след изстиване.
Ние пълним вашите бутилки с най-доброто от морскиа бриз на град  Приморско

Пълнене водолазни бутилки  Внимание   !!!

Когато пълните вашите водолазни бутилки в градска среда( на място с засилен автомобилен трафик), съществува опастност от попадане на въглероден оксид. Получаван в следствие на не добре изгорели въглеродни горива и е  силно токсичен, дори отровен при поемане на по-големи количества.

Как да познаем че въздуха в бутилката ни е замърсен:

Симптоми. 

Ранните симптоми, особено при нискодозови експозиции, са често неспецифични, приписващи се на други заболявания – най-често грипоподобни синдроми, депресия, хронична умора, гръдна болка, мигрена и други видове главоболия. Това прави диагностицирането на отравянето с въглероден оксид трудно. При подозрения измерването на крбаоксихемоглобина в кръвта е сигурен показател за отравяне.

Главните симптоми на отравяне с въглероден оксид се развиват от органите, които са най-зависими от кислород – а именно – централната нервна система и сърцето. Клиничните симптоми включват: тахикардия и хипертензия, а от страна на ЦНС – главоболие, замаяност, объркване, конвулсии и безсъзнание.

Отравянето с СО може да предизвика миокардна исхемия, предсърдно мъждене, пневмония, белодробен оток, хипергликемия, мускулна некроза, остра бъбречна недостатъчност, кожни лезии, зрителни и слухови проблеми, респираторен арест.

Една от най-тежките последици при отравянето с СО е тежкото увреждане на ЦНС, които може да е с продължителност дни, дори седмици след острото отравяне. Наблюдават се проблеми с мисловната дейност и паметта, деменция, раздразнителност, проблеми с речта, Паркинсонови синдроми, корова слепота и депресия. Тези късни прояви се срещат при около 15% от тежко пострадалите след 2 до 28 дни след отравянето. Напредналата възраст, загубата на съзнание по време на отравянето са рискови фактори за развитие на тези усложнения.

Хронично отравяне. Дългосрочните повторни излагания на въглероден оксид носят риск най-вече за бременните и пациентите с коронарна болест на сърцето. Хроничната експозиция води до увеличение на сърдечносъдовата симптоматика при някои работници (автомонтьори, пожарникари и др.) Пациентите често се оплакват от постоянно главоболие, замаяност, депресия, объркване и гадене. След спиране на излагането, симптомите отзвучават.

Лечение. 
Първата помощ при отравяне с въглероден оксид включва бързото изнасяне на жертвата от обгазеното помещение, извикването на помощ и кардиопулмонална ресусцитация, ако е необходимо. Главното медицинско лечение на отравянето с въглероден оксид е дишането на 100% кислород през маска. Кислородът ускорява дисоциацията на въглеродния оксид от хемоглобиновата молекула, което води до подобряване на тъканната оксигенация. При тежки отравяния се използва кислород под налягане, който води до по-бързо освобождаване на хемоглобина и цитохромоксидазата от СО.

При усложнения – припадъци, сърдечни проблеми, белодробен оток, ацидоза, се прилага съответното лечение. Късното развитие на невропсихиатрични увреждания е едно от най-сериозните усложнения на отравянето с СО, което изисква продължително лечение и наблюдение на пациента.